Czy przy zawieraniu umowy trzeba kierować na badania

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni zatrudnieni przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Od 21 marca tego roku, w związku z wejściem w życie nowelizacji kodeksu pracy z 5 stycznia 2011 r., nie trzeba kierować na badania osób przyjmowanych ponownie do pracy u danego pracodawcy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej. Pracownik taki nie musi składać wizyty u lekarza, pod warunkiem że praca ma być wykonywana na tym samym stanowisku lub na stanowisku o takich samych warunkach pracy. Przed wejściem w życie tych przepisów pracodawca miał obowiązek skierować pracownika na badania w sytuacji, gdy między okresami zatrudnienia na podstawie kolejnych umów wystąpi przerwa (choćby jednodniowa).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak kierować pracownika na badania lekarskie.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy niektórzy pracownicy są częściej kierowani na badania
- Jakie elementy musi zawierać skierowanie na badanie lekarskie