Czy praca w poradni uprawnia do świadczenia

Pedagog jest zatrudniony w poradni psychologiczno-pedagogicznej w mieście wojewódzkim. W przyszłym roku kończy 55 lat. W sumie 30 lat pracuje w swoim zawodzie w poradni. Czy będzie mógł skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego?

Czy urlop zdrowotny jest wliczany do stażu

Nauczycielka mająca uprawnienia emerytalne musi do końca maja poinformować dyrektora szkoły, czy w przyszłym roku szkolnym nadal będzie pracować, czy też decyduje się na zakończenie kariery zawodowej. Czy do okresów pracy uprawniających do świadczenia kompensacyjnego zaliczany jest urlop dla poratowania zdrowia?

Czy była nauczycielka otrzyma świadczenie

Po 20 latach pracy w szkole podstawowej osoba zatrudniona jako nauczycielka języka polskiego musiała się zwolnić z pracy, bowiem popadła w konflikt z nowym dyrektorem szkoły. Ze względu na to, że w pobliskich miejscowościach nie było innych szkół, gdzie mogłaby pracować, zdecydowała się na podjęcie pracy w bibliotece w sąsiedniej miejscowości. Za kilka miesięcy kończy 55 lat. W sumie ma 30-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz 20-letni staż pracy nauczycielskiej. Czy mając wymagany staż pracy oraz wiek, będzie mogła otrzymać świadczenie kompensacyjne?

Czy praca na roli jest doliczana do stażu

Z powodu zmniejszającej się liczby uczniów gmina zamierza zlikwidować szkołę podstawową, w której pracuje kilku nauczycieli w wieku emerytalnym. Jedna z nauczycielek ma już 55 lat, ale ma problemy z udowodnieniem 30 lat składkowych i nieskładkowych. Powodem tego jest to, że zanim rozpoczęła pracę w szkole, pomagała rodzicom w gospodarstwie rolnym. Czy ten okres może doliczyć do wymaganego stażu emerytalnego?

Czy trzeba złożyć wniosek do ZUS

Osoba kończąca aktywność zawodową kompletuje dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia. Czy musi także składać wniosek o przyznanie świadczenia do ZUS?

Czy były nauczyciel zachowa mieszkanie

Nauczyciel zatrudniony w likwidowanej szkole zdecydował się na przejście na świadczenie kompensacyjne. Czy w czasie otrzymywania świadczenia kompensacyjnego taka osoba nadal będzie miała prawo do zajmowanego mieszkania?

Czy nauczyciel może dorobić w szkole

Osoba uprawniona do świadczenia kompensacyjnego rozpoczęła pracę jako nauczyciel zawodu w szkole. Czy można łączyć pracę w takiej placówce z pobieraniem świadczenia?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy można się ubiegać o świadczenie kompensacyjne.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.