1 Wstąp do Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Osoby pragnące wstąpić do tej formacji muszą spełnić wymagania ustalone przez komisje lekarskie podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Określa je art. 49 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. nr 104, poz. 708 z późn. zm.). Jednocześnie ewentualnym kandydatom stawiane są różne wymagania dotyczące wiedzy (wykształcenia, kwalifikacji zawodowych) oraz praktyki (posiadanego doświadczenia zawodowego). Rodzaj wymagań zależy od profilu stanowiska oraz rodzaju zadań, które funkcjonariusz będzie wykonywał podczas służby w CBA. Najbardziej poszukiwani są kandydaci mający wykształcenie wyższe.

Kandydaci po złożeniu wymaganych dokumentów aplikacyjnych piszą test wiedzy składający się ze 150 pytań testowych. Dodatkowo taka osoba może być poddana:

● egzaminowi sprawności fizycznej,

● dodatkowemu badaniu psychologicznemu i poligraficznemu,

● badaniu psychotechnicznemu oraz innym badaniom i czynnościom mającym na celu sprawdzenie przydatności kandydata do służby na takim stanowisku.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów na to, jak zostać funkcjonariuszem publicznym.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz:
- Idź do szkoły i zostań strażakiem
- Weź udział w kwalifikacji do BOR
- Zgłoś się do naboru do służby więziennej
- Przygotuj się do konkursu do policji
- Uzyskaj odpowiedni staż i zmień formację