1 Sprawdź, kiedy świadczenia są uznawane za nienależnie pobrane

Rodzice, którzy otrzymują świadczenia na dzieci, są zobowiązani zgłaszać gminie każdą zmianę okoliczności, która ma wpływ na ich przyznanie. Taką zmianą może być na przykład podjęcie pracy przez dotychczas bezrobotnego rodzica i wzrost dochodów rodziny przekraczający kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń. Jeżeli rodzic tego nie zrobi, gmina będzie od niego żądać zwrotu wypłaconych pieniędzy jako świadczeń nienależnie pobranych. Takimi świadczeniami są też te, które zostały przyznane w wyniku świadomego wprowadzenia w błąd gminy. Na przykład gdy rodzic nie poinformował o zakończeniu edukacji przez dziecko. Ponadto świadczenia są uznawane za nienależne, jeżeli rodzic zgodnie z przepisami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego był w tym czasie uprawniony do zasiłku w jednym z krajów UE oraz gdy zostały przyznane na podstawie wadliwej decyzji administracyjnej.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak umorzyć nienależny zasiłek na dziecko
W pełnej wersji artykułu:
- W jakim trybie gmina przeprowadza postępowanie
- Jak złożyć wniosek i umorzenie nienależnego zasiłku
- Jak odwołać się od decyzji gminy