Czy gmina przyzna świadczenie

Rodzice wychowują dwoje dzieci w wieku 6 i 2 lat. Młodsze z nich urodziło się z wadą wrodzoną układu oddechowego i wymaga całodobowej opieki. Jego matka pracowała dotychczas w niepełnym wymiarze czasu pracy, ale w ubiegłym miesiącu złożyła wypowiedzenie, aby zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem. Czy przysługuje jej świadczenie pielęgnacyjne?

Czy dalszy krewny otrzyma świadczenie

Bezrobotna kobieta chce się ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawnego członka rodziny. Z wniosku, który w tej sprawie złożyła w gminie, wynika, że od wielu lat nie pracuje, a osobą, którą się opiekuje, jest siostra jej matki. Nie ma ona dzieci, które mogłyby się nią zaopiekować. Czy siostrzenica może otrzymać pomoc?

Czy gmina sprawdzi opiekuna

25-letni wnuczka, który jest studentką, ubiega się o przyznanie jej świadczenia pielęgnacyjnego, bo opiekuje się niepełnosprawną babcią. Nie może się nią zajmować jej córka, ponieważ pracuje. Czy gmina może sprawdzić, czy wnuczka faktycznie opiekuje się babcią i można przyznać jej świadczenie?

Czy żona otrzyma wsparcie na męża

Do ośrodka pomocy społecznej wpłynął wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Złożyła go żona zajmująca się niepełnosprawnym mężem. Czy gmina wyda jej decyzję przyznającą pomoc?

Czy potrzebne jest orzeczenie

Rodzice wychowujący niepełnosprawne dziecko chcą ubiegać się o świadczenia rodzinne na dziecko. Dodatkowo matka dziecka w związku z koniecznością ciągłej opieki nad chorym dzieckiem chce otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne. Czy musi uzyskać orzeczenie lekarskie potwierdzające niepełnosprawność dziecka?

Czy świadczenie jest bezterminowe

Matka opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem, które ma przyznane orzeczenie o niepełnosprawności z wskazaniem do stałego współudziału opiekuna w jego codziennej egzystencji. Rodzic chce ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne na dziecko. Czy otrzyma je na okres zasiłkowy?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto i w jaki sposób może się ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne.