Jak napisać wniosek o przyznanie środków z funduszy unijnych

Pieniądze z UE na podnoszenie kwalifikacji mieszkańców wsi i małych miast można pozyskać poprzez realizację tzw. małego projektu w ramach programu Leader 2007 – 2013 (Działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju). Jest to możliwe, jeżeli zorganizowane na tej podstawie kursy, szkolenia, warsztaty i inne dowolne przedsięwzięcia edukacyjne przyczynią się do podniesienia jakości życia społeczności lokalnej. O pieniądze mogą się starać samorządy we wsiach oraz w miejscowościach liczących nie więcej niż 5 tys. mieszkańców. Program planowanych szkoleń nie może się pokrywać z programem nauczania w szkołach publicznych.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak gmina może szkolić za pieniądze UE.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Na jakie działania można przeznaczyć unijną pomoc
- Czy gmina musi współfinansować projekt na rzecz mieszkańców
- Jak złożyć wniosek o przyznanie pomocy na podnoszenie kwalifikacji