Czy za wydanie orzeczenia niezbędnego do uzyskania prawa jazdy pacjent zapłaci

Świadczeniobiorcy na podstawie przepisów tzw. ustawy zdrowotnej nie przysługuje orzeczenie lekarskie niezbędne do prowadzenia pojazdów mechanicznych. To oznacza, że pacjent zapłaci za jego wydania z własnych pieniędzy. Ta sama zasada dotyczy innych zaświadczeń i orzeczeń lekarskich wydanych na wyraźne życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie jest ono związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją czy niezdolnością do pracy. Również za wydanie orzeczeń niezbędnych do kontynuowania nauki, związanego z uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, trzeba zapłacić.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Za jakie świadczenia pacjent musi zapłacić.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy kobieta zapłaci za zaświadczenie, które warunkuje dostanie becikowego
- Czy dostęp do dokumentacji medycznej również kosztuje
- Czy zapewnienie dodatkowej opieki pielęgnacyjnej jest odpłatne