1 Sprawdź, czy tylko osoba dorosła ma prawo do renty socjalnej

O świadczenie może się ubiegać osoba pełnoletnia oraz całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, jeśli ono powstało przed ukończeniem 18. roku życia. Przy czym za osobę pełnoletnią uważa się również kobietę, która zawarła związek małżeński po ukończeniu 16 lat, a nie ukończyła 18. roku życia. Wniosek o takie świadczenie może też złożyć osoba, której sprawność została naruszona w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, lecz przed ukończeniem 25. roku życia.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak otrzymać rentę socjalną z ZUS.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz TRZY pozostałe porady.