Czy trzeba stawiać się w powiatowym urzędzie pracy

Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do swojego powiatowego urzędu pracy (PUP) w wyznaczonym przez niego terminie po to, by przyjąć propozycję odpowiedniej pracy lub inną formę pomocy. Wizyta bezrobotnego jest też potwierdzeniem, że jest on gotów do podjęcia pracy. Dyrektor urzędu wyda decyzję o wykreśleniu bezrobotnego z rejestru i pozbawieniu go prawa do zasiłku, jeśli ten nie będzie stawiał się w urzędzie. Nie poniesie tych konsekwencji wówczas, gdy poda uzasadnioną przyczynę swojego niestawiennictwa w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym miał być w urzędzie. Taką przyczyną jest choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy bezrobotny nie straci zasiłku

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy osoba bezrobotna może przerwać szkolenie i staż
- Czy bezrobotny może długo przebywać na zwolnieniu lekarskim
- Czy dopuszczalne jest dorabianie na zasiłku dla bezrobotnych
- Czy praktykant traci prawo do pomocy z urzędu