1 Rozpocznij postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego

Gmina wypłacająca świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA) osobom, które nie mogą wyegzekwować alimentów, ma obowiązek prowadzenia postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego. Jego celem jest odzyskanie wypłaconych pieniędzy. Jeżeli dłużnik mieszka na terenie innej gminy, występuje do niej o podjęcie odpowiednich działań. Po wszczęciu postępowania z niesolidnym rodzicem przeprowadzany jest wywiad alimentacyjny. Musi on też złożyć oświadczenie majątkowe. W przypadku gdy dłużnik nie płaci alimentów, bo nie ma pracy, gmina nakazuje mu zarejestrowanie się w urzędzie pracy oraz występuje o jego aktywizację zawodową.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak odebrać prawo jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Jak sprawdzić czy możliwe jest odebranie prawa jazdy?
- Do kogo i w jakiej formie skierować wniosek?
- Czy informować starostę o możliwości odzyskania prawa jazdy przez dłużnika?