Czy legalną nianią zostanie członek rodziny

Samotny rodzic wychowuje dwoje dzieci w wieku dwa i pięć lat. Starsze dziecko uczęszcza do przedszkola, a do opieki nad młodszym rodzic chciałby zatrudnić legalnie swoją siostrę, która jest bezrobotna. Czy będzie mu przysługiwała pomoc państwa w opłacaniu jej składek ubezpieczeniowych?

Czy będzie dotacja dla prywatnego żłobka

Dwie osoby chcą wspólnie prowadzić prywatny żłobek, przeznaczony dla 15 dzieci. Uzyskały pozytywną opinię dotyczącą warunków lokalowych i sanitarnych oraz wpis do gminnego rejestru. Placówka rozpocznie swoją działalność w maju. Czy podmiot prowadzący żłobek otrzyma dotację z gminy na każde dziecko przebywające w żłobku?

Czy niania będzie kontrolowana

Pracujący rodzice podpisali umowę uaktywniającą z nianią, która zajmuje się ich rocznym dzieckiem. Zgodnie z umową opiekunka otrzymuje minimalną płacę i rodzice zgłosili ją do ZUS, aby budżet opłacał składki za jej ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Czy niania będzie podlegała kontroli?

Czy opiekun ukończy szkolenie

Osoba, która skończyła studia ekonomiczne, chciałaby założyć klub dziecięcy. Sprawdziła przepisy ustawy, która reguluje zasady zakładania i prowadzenia tej formy opieki. Okazało się, że nie ma odpowiedniego wykształcenia, aby zostać opiekunem dziecięcym. Czy może odbyć szkolenia, które pozwolą jej uzupełnić kwalifikacje zawodowe?

Czy klub dziecięcy zapewni dłużej opiekę

Do prywatnego klubu dziecięcego uczęszcza 10 dzieci. Osoby prowadzące klub na prośbę rodziców chciałyby zapewniać dzieciom dłuższą opiekę niż 5 godzin dziennie. Czy mogą wydłużyć czas opieki względem jednego dziecka o dodatkowe godziny?

Czy gmina określi wzór wniosku

Osoba, która ukończyła studia pedagogiczne i pracowała przez kilka lat w przedszkolu, chce założyć żłobek. Dysponuje lokalem, który spełnia wymagania sanitarne i lokalowe określone w przepisach. Musi jeszcze złożyć wniosek i zarejestrować swoją placówkę w gminnym rejestrze. Czy gmina wprowadzi wzór takiego wniosku?

Czy rodzic wskaże dziennego opiekuna

Pracujący rodzice wychowują bliźnięta w wieku 1,5 roku. Chcieliby, aby ich dziennym opiekunem została sąsiadka, które przebywa w domu z rocznym dzieckiem. Czy mogą ją zgłosić do gminy jako dziennego opiekuna?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto może prowadzić żłobek, klub dziecięcy i jak zatrudnić nianię.