Klub dziecięcy to zupełnie nowa forma opieki nad małymi dziećmi wprowadzona przez tzw. ustawę żłobkową, która zacznie obowiązywać 3 kwietnia. Taką placówkę będą mogły zakładać gminy oraz osoby fizyczne i prawne w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Klub musi spełniać określone w przepisach standardy funkcjonowania. Dotyczą one zarówno wymagań lokalowych i sanitarnych, które zapewnią bezpieczne warunki pobytu dzieci, jak i kwalifikacji osób sprawujących opiekę nad dziećmi oraz zajęć przez nie prowadzonych.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Opieki nad dziećmi od 1. roku życia

Warunków lokalowych

Obowiązku prowadzenia rejestru

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto i na jakich zasadach może założyć klub dziecięcy.