Niania to obok żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów forma opieki, którą mogą wybrać rodzice wychowujący dzieci w wieku od ukończenia 20. tygodnia życia do 3 lat, a w wyjątkowych sytuacjach do lat 4. Jeżeli zdecydują się oni na legalne zatrudnienie opiekunki, otrzymają pomoc w poniesieniu kosztów jej zatrudnienia, która będzie polegać na opłacaniu z budżetu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Dzięki temu opiekunka zyska prawo do bezpłatnego leczenia oraz świadczeń ubezpieczeniowych. Aby skorzystać z takiego uprawnienia, rodzice muszą spełnić warunki określone w przepisach tzw. ustawy żłobkowej dotyczące m.in. wieku dziecka, wykonywania pracy i rejestracji umowy. Ustawa nie stawia natomiast dodatkowych warunków, jakie musi spełniać niania.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak otrzymać dofinansowanie do legalnego zatrudnienia niani.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy osoba pełniąca obowiązki niani musi mieć określone kwalifikacje
- Czy budżet opłaci składki za nianie, jeżeli dziecko skończy trzy lata
- Czy trzeba poinformować ZUS o utracie pracy przez rodzica