Niekiedy pracodawca ma obowiązek wyrównać pracownikowi pensję, która uległa obniżeniu wskutek zmian jego dotychczasowej pracy. Obowiązek zrekompensowania mu niższego wynagrodzenia aktualizuje się jednak tylko w okolicznościach wskazanych w przepisach prawa pracy. Wiążą się one z ochroną rodzicielstwa lub zdrowia pracownika albo zmianą warunków pracy u pracowników podlegających wzmożonej ochronie zatrudnienia.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Osób uprawnionych

Dodatku dla matek

Wyrównaniu pensji ze względu na zdrowie

Szczególnej ochrony

Ustalenia wysokości dodatku

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy pracodawca musi wyrównać pensję pracownikowi.