Kogo firma może przyjąć na praktykę absolwencką

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na praktykę w firmie, aby zdobyć umiejętności potrzebne do wykonywania pracy, np. związanej z kierunkiem studiów. Pracodawca może przyjąć na praktykę osobę, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku życia. Firma zatrudniająca praktykanta musi podpisać z nim umowę, w której zostaną zawarte warunki jej odbywania.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat

Co musi zawierać umowa zawarta z praktykantem

Czy pracodawca musi płacić wynagrodzenie praktykantowi

Jakie warunki musi zapewnić pracodawca praktykantowi

Czy pracodawca musi wystawić praktykantowi zaświadczanie

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie prawa ma absolwent, który odbywa praktykę.