Obowiązujące przepisy przewidują dwa warianty rozliczenia przychodu emeryta i rencisty: w stosunku rocznym oraz miesięcznym. Miesięczny sposób polega na porównaniu kwot tego przychodu osiągniętego w poszczególnych miesiącach rozliczanego roku z dopuszczalnymi kwotami przychodu (70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) w każdym z tych miesięcy. Z kolei rozliczając przychody w stosunku rocznym, ZUS porównuje kwotę zarobków uzyskanych w danym roku z kwotami granicznymi przychodu ustalonymi dla tego roku. Roczne progi zarobkowe to suma kwot granicznych z poszczególnych miesięcy rozliczanego roku.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Najkorzystniejszego wariantu

Wariantu miesięcznego

Rozliczenia rocznego

Korzystnej wpłaty na FUS

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak najkorzystniej rozliczyć się z ZUS.