Obowiązujące przepisy przewidują nieograniczone możliwości dorabiania jedynie dla tych emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat (w przypadku kobiet) i 65 lat (dla mężczyzn). Począwszy od miesiąca osiągnięcia tego wieku, mogą oni uzyskiwać wysokie przychody bez żadnych konsekwencji dla wypłaty swojego świadczenia. Ograniczenie możliwości zarobkowania nie dotyczy też osób uprawnionych do rent dla inwalidów wojennych, rent dla inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, a także rent rodzinnych przysługujących po osobach uprawnionych do tych świadczeń, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową.

Pozostali emeryci i renciści mogą uzyskiwać nieograniczony przychód tylko z nielicznych rodzajów działalności. Jeśli wykonują pracę zarobkową objętą obowiązkiem ubezpieczeń społecznych lub pozostają w służbie, uzyskany przez nich przychód może spowodować zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia.

Przykład 1

60-letnia emerytka pobierająca rentę rodzinną dorobi bez ograniczeń

Ubezpieczona pobiera wcześniejszą emeryturę. W ubiegłym roku zmarł jej mąż. Renta rodzinna, która po nim przysługuje, jest wyższa, w związku z czym pobiera ona to świadczenie, a emerytura jest zawieszona. Niedługo zamierza podjąć zatrudnienie na umowę o pracę. Czy po ukończeniu w sierpniu 60 lat będzie mogła uzyskiwać z tego tytułu nieograniczony przychód?

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, mogą uzyskiwać przychody w nieograniczonej wysokości, również z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. W tym przypadku wystarczy ustalenie prawa do jakiejkolwiek emerytury, w tym również tej przyznanej w obniżonym wieku emerytalnym. Nie ma natomiast znaczenia, czy przyznana emerytura jest faktycznie wypłacana. Z nieograniczonych możliwości dorabiania mogą korzystać również ci emeryci, którzy mają zawieszone prawo do emerytury, gdyż pobierają inne korzystniejsze świadczenie.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Ile mogą dorobić emeryt i rencista.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Od kiedy ograniczenia
- Jakie zarobki są wyłączone i emeryci mogą je uzyskiwać w wysokości nieograniczonej
- Jakie są progi zarobkowe
- Czy trzeba informować ZUS o podjęciu służby lub działalności zarobkowej objętej obowiązkiem ubezpieczeń społecznych