Jak dokumentować zdarzenia o zagrożeniu życia lub zdrowia

Podstawą do ubiegania się o podwyższenie emerytury z powodu służby w szczególnych warunkach polegającej np. na ochronie VIP-ów jest zaświadczenie wystawione na podstawie akt osobowych funkcjonariusza lub innych dokumentów potwierdzających pełnienie służby w trudnych warunkach. Dokument taki musi być wystawiony przez policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Biuro Ochrony Rządu lub Państwową Straż Pożarną. Podstawą do jego wydania jest par. 14 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 18 października 2004 roku w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej temat:

Jaki jest tryb wydania zaświadczenia o służbie w trudnych warunkach

Kto decyduje o zaliczeniu zdarzenia uprawniającego do wyższej emerytury

Czy brak dokumentów odbiera prawo do zwiększenia emerytury

Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy policjant uzyska wyższą emeryturę.