1 Pozyskaj środki na dodatkowe zajęcia w szkole

Samorząd może uzyskać unijną dotację na zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych lub pozaszkolnych oraz wdrożenie innowacyjnych form nauczania w prowadzonej przez siebie szkole. Musi we współpracy z dyrekcją i kadrą pedagogiczną napisać dla tej placówki tzw. program rozwojowy. Środki na ten cel są dostępne w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL. Taki program musi zawierać kompleksową diagnozę edukacyjnych potrzeb szkoły, a w wyniku jego realizacji powinna poprawić się jakość jej funkcjonowania. Można w nim przewidzieć np. dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub poszerzające ofertę o naukę języków obcych.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jak zakupić usługi edukacyjne ze środków unijnych

Jak przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Jaką umowę należy podpisać z nauczycielem

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zatrudnić nauczyciela w unijnym projekcie.