Umowa o pracę może zostać zakończona wskutek złożenia przez jedną ze stron oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem.

Niezależnie od tego, kto składa takie oświadczenie (pracodawca czy pracownik) oraz jaki jest okres wypowiedzenia co do zasady, dotychczasowe prawa i obowiązki stron w tym czasie pozostają niezmienione.

Specyfika tego okresu sprawia jednak, że mogą się pojawić nowe obowiązki związane z zakończeniem stosunku pracy.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Rozliczenia się z firmą

Wykorzystania urlopu

Zwolnienia na szukanie pracy

Świadczenia pracy

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie prawa ma pracownik w okresie wypowiedzenia.