1 Sprawdź, czy stan chorego pozwala na objęcie opieką domową

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze są realizowane we współpracy z lekarzem rodzinnym, pielęgniarką oraz położną podstawowej opieki zdrowotnej.

Pielęgniarska opieka długoterminowa przysługuje osobom przewlekle chorym przebywającym w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale ze względu na stan zdrowia wymagają systematycznej oraz intensywnej opieki.

Tego rodzaju opieką mogą być objęci pacjenci przewlekle chorzy somatycznie, a także osoby chore psychicznie, których stan samodzielności oceniany w skali Bartel nie przekracza 40 pkt.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zorganizować opiekę nad chorym przewlekle w domu.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Jakie są warunki uzyskania takiej opieki
- Czy konieczne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
- Jakie świadczenia są udzielane w warunkach domowych