1 Złóż wniosek do kierownika szpitala lub przychodni

Każdy zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób, które korzystają tam ze świadczeń zdrowotnych. Informacje w niej zawarte muszą być odpowiednio przechowywane i chronione. Każdy pacjent ma prawo dostępu do własnej dokumentacji medycznej. Twierdzenie świadczeniodawcy, że jest ona jego własnością i nie ma obowiązku jej udostępniania, jest kwalifikowane jako łamanie praw pacjenta. O dostęp do dokumentacji medycznej pacjent występuje (najlepiej na piśmie) do lekarza prowadzącego lub kierownika zakładu. Ten ją przekazuje bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy nie jest to możliwe, świadczeniodawca musi to uzasadnić w formie pisemnej. Wymaga to również podania konkretnej przyczyny.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jak wskazać osobę uprawnioną do wglądu do dokumentacji medycznej

Ile kosztuje dostęp do dokumentacji

Kto odpowiada za dokumentację przy likwidacji placówki

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej.