Czy gmina przyzna zasiłek na dziecko

Rodzice wychowujący dwójkę dzieci ubiegali się w październiku o przyznanie zasiłku. Gmina wydała decyzję odmowną z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. W styczniu ojciec dzieci stracił pracę. Czy rodzina może otrzymać w tej sytuacji zasiłek?

Czy dochód obniży urlop wychowawczy

W rodzinie jest trójka dzieci. Ich matka od 1 lutego rozpoczyna roczny urlop wychowawczy. W jego trakcie nie będzie otrzymywać wynagrodzenia i chce złożyć wniosek o zasiłek na dzieci. Czy gmina potraktuje to jako utratę dochodu?

Czy utratę dochodu trzeba udokumentować

Rodzic, któremu pracodawca nie przedłużył umowy o pracę, ubiega się o przyznanie zasiłku na dziecko. Czy do wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych musi dołączyć dokument potwierdzający utratę dochodu?

Czy będzie zasiłek na wszystkie dzieci

Rodzina wychowuje trójkę dzieci: dwóch synów w wieku 3 i 10 lat oraz córkę, która ma 23 lata i jest studentką. Gmina wydała im decyzję odmawiającą przyznania świadczeń rodzinnych z powodu zbyt wysokich dochodów. Ojciec dzieci, który po utracie pracy miał przyznany zasiłek dla bezrobotnych, będzie go otrzymywał do lutego. Rodzina ma zamiar złożyć wtedy jeszcze raz wniosek o zasiłek. Czy otrzyma go na wszystkie dzieci?

Czy do zasiłku przysługują dodatki

Rodzic wychowuje samotnie dwójkę dzieci w wieku szkolnym, na które ma zasądzone alimenty. W lutym rozpoczyna urlop wychowawczy. W związku z tym będzie składał wniosek o przyznanie zasiłku na dzieci. Czy otrzyma też dodatkowe świadczenia na dzieci?

Czy możliwa jest wypłata zasiłku wstecz

Rodzice wychowują dwoje dzieci. Jeden z nich stracił w listopadzie pracę i nie otrzymał zasiłku dla bezrobotnych. 24 stycznia złożył w gminie wniosek o zasiłek na dziecko. Czy otrzyma świadczenia za listopad i grudzień?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ubiegać się o świadczenia na dzieci po utracie pracy.