Gdzie można dowiadywać się o wolnych miejscach w NSR

Wszystkich informacji o warunkach wstąpienia do NSR udzielają wojskowe komendy uzupełnień (WKU). Osoby zainteresowane tą formą służby powinny zgłosić się do WKU właściwej do ich miejsca zamieszkania. Rekrutacja cały czas trwa, a pracownicy WKU mają informacje o wolnych etatach w jednostkach wojskowych. Nie wszystkie jednostki w kraju tworzą etaty dla żołnierzy NSR. Dlatego kandydaci do tej służby, którzy chcą otrzymać przydział w obrębie miejsca zamieszkania, powinni dowiadywać się w WKU, czy wskazana przez nich jednostka przewiduje utworzenie etatów dla żołnierzy NSR. Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) dla zainteresowanych służbą w NSR przygotowuje zmiany w zakresie rekrutacji. Nie będzie już wymagane dostarczenie części dokumentów, np. zaświadczenia o zatrudnieniu. Inne będą gromadzili pracownicy WKU. Ochotnik będzie też mógł zgłosić chęć do służby przez internet. Koszty dojazdu do WKU i jednostki będą w miarę możliwości zwracane przez wojsko. Ochotnik nie zapłaci też 50 zł za dostarczenie zaświadczenia o niekaralności.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na pytania:

Jakie wymagania musi spełnić ochotnik do służby w NSR

Co musi zrobić 18-latek, aby wstąpić do służby w NSR

Jakie świadczenia otrzymuje pracownik, który służy w NSR

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak dostać się do Narodowych Sił Rezerwowych.