Czy studentowi płacącemu za naukę przysługuje stypendium socjalne

Pomoc materialna dla studentów jest finansowana z budżetu państwa. Mogą o nią ubiegać się zarówno osoby, które studiują bezpłatnie, jak i płacące za naukę. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe oraz stypendium na wyżywienie wynosi maksymalnie 602 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Jego dokładną wysokość ustala każda uczelnia. Oznacza, że próg dochodu uprawniający do otrzymania świadczenia socjalnego może być ustalony przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego w granicach od 351 zł do 602 zł. Wnioski o pomoc socjalną można składać nawet co miesiąc. Dokładne terminy ich składania określa uczelnia. Ale będzie ono wpłacone dopiero od momentu jego przyznana. Na przykład jeśli student złoży wniosek o stypendium socjalne w styczniu i zostanie ono mu przyznane, to nawet jeśli jego dochód był niski od początku roku akademickiego, to nie otrzyma jego wypłaty za miesiące ubiegłe (od października) ale dopiero od miesiąca jego przyznania.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jak obliczyć dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne

Czy student płacący za naukę może otrzymać stypendium naukowe

Jakie inne świadczenia może otrzymać student, który płaci za studia

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie stypendia dla studenta płacącego za naukę.