1 Sprawdź, gdzie złożyć deklarację o ponownym egzaminie

Jeśli absolwent chce ponownie zdawać maturę, musi zgłosić się do macierzystej szkoły. W niej składa deklarację o przystąpieniu do egzaminu. Ma na to czas do 7 lutego.

Natomiast jeśli absolwent chce zdawać maturę w innym mieście, niż robił to pierwotnie, również ma taką możliwość. Ma jednak ograniczony czas na złożenie deklaracji w tej sprawie do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (OKE). Wniosek o zamianę miejsca mija 31 grudnia roku szkolnego, w którym kandydat zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. We wniosku taką decyzję trzeba dobrze uargumentować. Zgoda na zdawanie w innym OKE jest wyrażana bowiem tylko w uzasadnionych przypadkach.

Ten sam termin dotyczy również absolwentów zlikwidowanych lub przekształconych szkół oraz osób, które uzyskały świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ponownie przystąpić do matury.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz pozostałe porady:
2 Upewnij się, czy nie minął czas na zdanie przedmiotu maturalnego
3 Złóż do dyrektora szkoły deklarację o przystąpieniu do egzaminu
4 Zgłoś się na egzamin maturalny we wskazanym miejscu