Czy pełnoletni straci prawo do alimentów

Płacę wysokie alimenty na syna, który wkrótce ukończy 18 lat. Czy osiągnięcie przez niego pełnoletności spowoduje, że automatycznie wygaśnie mój obowiązek alimentacyjny?

Czy można zaskarżyć wysokość alimentów

Po maturze pełnoletnie dziecko rozpoczęło studia. Potem kilkakrotnie przerywało naukę, biorąc tzw. urlop dziekański i twierdziło, że potrzebuje więcej czasu na przygotowanie się do egzaminów. Dziecko nie stara się nawet pracować w takim zakresie, aby pogodzić to z nauką i w ten sposób przynajmniej częściowo pokryć koszty swego utrzymania. Natomiast rodzice dziecka utrzymują się z emerytury. Czy mogą wystąpić do sądu o obniżenie alimentów lub o zwolnienie z tego obowiązku?

Czy zasiłek może zastąpić alimenty

Córka ukończyła technikum i zaczęła pracować. Niestety została zwolniona i stara się o zasiłek dla bezrobotnych. Mimo że ma już 20 lat, wystąpiła do sądu o alimenty, twierdząc, że musi uczyć się dalej, aby zdobyć lepszy zawód. Czy przyznanie zasiłku dla bezrobotnych uniemożliwi córce występowanie z roszczeniami o alimenty?

Czy przerwa w pracy pozbawia alimentów

Dziecko ukończyło szkołę średnią i pracowało. Z uzyskanych zarobków było w stanie utrzymać się samodzielnie, więc sąd zwolnił mnie z obowiązku alimentacyjnego. Teraz rozpoczęło studia w systemie stacjonarnym i domaga się, abym znów płacił alimenty. Czy skoro przed podjęciem studiów dziecko już pracowało, to obowiązek płacenia przeze mnie alimentów ustał?

Czy dochody mają wpływ na alimenty

Dziecko ukończyło już 18 lat i nadal się uczy. Odziedziczyło po babci mieszkanie, które wynajmuje, ponieważ wciąż mieszka z rodzicami. Czy w tej sytuacji rodzice mogą zostać zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego?

Czy brak pracy uzasadnia alimenty

Nie mogę znaleźć pracy w wyuczonym zawodzie. W regionie, w którym mieszkam, jest duże bezrobocie. Natomiast rodzice dostają wysokie emerytury. Czy muszą mnie nadal utrzymywać?

Czy uczeń może żądać alimentów po ślubie

Pełnoletnia córka studiuje. Wyprowadziła się z domu i wyszła za mąż za mężczyznę dużo od niej starszego, który nieźle zarabia. Rodzice byli przeciwni temu małżeństwu i nie utrzymują z nią kontaktów rodzinnych. Córka domaga się od nich, aby płacili alimenty, ponieważ jest studentką, nie ma zawodu, nie pracuje i nie zarabia. Czy rodzice muszą na nią płacić alimenty?

Czy uczeń może żądać alimentów od siostry

Uczeń jest pełnoletni i uczy się w technikum. Dopiero po ukończeniu szkoły zdobędzie zawód. Nie ma żadnego majątku. Jego rodzice i dziadkowie nie żyją, a po rodzicach nie nabył prawa do renty. Czy może domagać się alimentów od siostry, która odziedziczyła nieruchomości na wynajem po dziadkach i ma duży dochód z czynszu?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy trzeba płacić alimenty na pełnoletnie dziecko.