Czy zawsze trzeba poddać się kontroli

Po stwierdzonej kradzieży towarów prezes spółki rozesłał do pracowników wiadomość e-mail z informacją, że przy bramie wyjściowej będą dokonywane wyrywkowe kontrole pracowników. Pracownica odmówiła poddania się takiej kontroli, ponieważ nie czuje się winna, a nadto kontrolować miał ją mężczyzna. Czy mogą ją spotkać negatywne konsekwencje dyscyplinarne?

Czy można prywatnie korzystać z poczty

Pracownik został ukarany dyscyplinarną karą nagany za stwierdzone posługiwanie się przez niego służbową pocztą e-mailową dla celów prywatnych. Zakaz takiego postępowania wynikał z regulaminu pracy i był pracownikowi znany. Ten jednak broni się tym, że nie ujawnił żadnych poufnych kwestii związanych z pracodawcą. Czy ma szansę skutecznie odwołać się od nałożonej kary?

Czy można namawiać do zmiany firmy

Obok umowy o pracę strony podpisały umowę o zakazie konkurencji szczegółowo określającą obowiązki pracownika. Po pewnym okresie firma zarzuciła pracownikowi prowadzenie działalności na rzecz konkurencyjnego przedsiębiorcy i nakłanianie współpracowników do przejścia do konkurenta. Z tego powodu pracodawca wręczył podwładnemu pisemne oświadczenie o dyscyplinarnym zwolnieniu. Ten odmówił przyjęcia dokumentu, uzasadniając to brakiem poczucia winy i błędnymi jego zdaniem ustaleniami pracodawcy. Czy postępowanie pracownika skutecznie ochroni go przez rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia?

Czy obowiązuje zakaz konkurencji

Pracodawca zażądał od podwładnego mającego dostęp do szczególnie ważnych informacji w firmie podpisania umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu umowy o pracę. W umowie bardzo szczegółowo opisano obowiązki pracownika, ale nie określono czasu jej obowiązywania. Zaznaczono jedynie, że pracownik po rozwiązaniu umowy nie może podejmować działalności konkurencyjnej. Kilka miesięcy później podwładnemu wypowiedziano umowę o pracę i chciałby on podjąć działalność gospodarczą w zakresie, w którym funkcjonuje firma. Czy pomimo tak zawartej umowy o zakazie konkurencji może to zrobić od razu po rozwiązaniu umowy o pracę?

Czy należy się pełne odszkodowanie

W umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy strony określiły dwuletni czas obowiązywania zakazu. Pracodawca wypłacał pracownikowi umówione odszkodowanie przez siedem miesięcy, a następnie oświadczył na piśmie, że zwalnia pracownika z reszty zakazu, i zaprzestał wypłacania odszkodowania. Czy pracownik może domagać się wypłacania odszkodowania do końca terminu wynikającego z umowy?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Co grozi pracownikowi za naruszanie tajemnicy firmy.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.