1 Do kiedy ojciec adopcyjny może wykorzystać urlop

Pracownik wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego nie dłużej jednak niż do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie. Mężczyzna go traci, jeśli nie zdąży go wykorzystać przed ukończeniem przez dziecko 7 lat. Wyjątkiem są przypadki, gdy rodzice adopcyjni przysposabiają podopiecznego, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego. Wtedy urlop należy wykorzystać przed ukończeniem przez dziecko 10. roku życia. Do końca 2010 r. ojcowie adopcyjni mieli prawo do tygodnia urlopu ojcowskiego tylko do momentu ukończenia przez nie 12 miesięcy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy ojciec adopcyjny może skorzystać z urlopu.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz pozostałe porady:
2 Czy trzeba złożyć wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
3 Czy urlop będzie dłuższy także dla ojców adopcyjnych
4 Kto może skorzystać z urlopu ojcowskiego