1 Zgłoś się po unijną dotację na własny biznes

Bezzwrotna dotacja na własny biznes przysługuje osobie fizycznej, która w okresie ostatniego roku nie miała zarejestrowanej działalności gospodarczej. Jednorazowo można otrzymać maksymalnie 40 tys. zł, a przez sześć miesięcy dodatkowo równowartość płacy minimalnej (1317 zł) na bieżącą działalność firmy. Pieniądze są wypłacane w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Na ten cel do 2013 roku jest dostępne około 1,6 mld zł. Trzeba zgłosić się do jednego z projektów szkoleniowych realizowanych prze tzw. operatorów. Ich wykaz jest publikowany na stronach urzędów marszałkowskich i wojewódzkich urzędów pracy. Te instytucje udzielają również informacji o terminach rekrutacji prowadzonej przez poszczególnych operatorów. O dofinansowanie może się starać każda osoba fizyczna, która jest zameldowana na terenie województwa, w którym jest realizowany projekt. W praktyce największe szanse mają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Dotacje są przyznawane na podstawie oceny biznesplanu, który musi przygotować każdy uczestnik projektu. Działalność gospodarczą trzeba utrzymać co najmniej przez rok.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów na zdobycie pieniędzy na własną firmę.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz PIĘĆ pozostałych porad:
2 Skorzystaj z pomocy dla zwalnianych
3 Złóż wniosek o utworzenie firmy na wsi
4 Skorzystaj z pieniędzy z programu Leader
5 Pożycz pieniądze z inicjatywy Jeremie
6 Wystąp o dotację na założenie firmy do urzędu pracy