Czy umowa czasowa będzie rozwiązana

Pracodawca powierzył realizację projektu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy zawartej na czas określony od 1 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. Pracownik nie poczynił zadowalających postępów w realizowaniu projektu, a poza tym rażąco narusza zasady porządku ustalone w zakładzie, spóźniając się często do pracy i nie przestrzegając zakazu palenia papierosów w pomieszczeniach biurowych. Czy pracodawca może rozwiązać z nim umowę okresową mimo braku w niej klauzuli o wcześniejszym wypowiedzeniu?

Czy podwładny na urlopie straci pracę

Jeden z pracowników korzystający ze służbowego samochodu dopuszczał się kradzieży zakupionego na potrzeby firmy paliwa. Ujawniono to 17 grudnia w trakcie okresowej kontroli dotyczącej dokumentacji księgowej firmy, kiedy to pracownik rozpoczął swój dwutygodniowy urlop. Pracodawca z dniem 20 grudnia rozwiązał z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia. Czy rozwiązanie umowy o pracę dokonane w trakcie urlopu pracownika jest skuteczne?

Czy można zwolnić pracownika chronionego

Na koniec grudnia wręczono wypowiedzenie umowy o pracę pracownicy zatrudnionej w dziale finansowym spółki. Ze względu na długi staż pracy przysługuje jej trzymiesięczny okres wypowiedzenia, który upłynie na koniec marca, a podwładna 16 marca 2011 r. ukończy 56 lat i zostanie objęta ochroną. Czy wypowiedzenie będzie zgodne z prawem?

Czy pracodawca musi pytać o zgodę starostę

Od początku nowego roku w firmie przeprowadzana będzie reorganizacja połączona z likwidacją niektórych stanowisk pracy. W ramach zmian planowane są pojedyncze wypowiedzenia umów z niektórymi pracownikami. Jeden z podwładnych wytypowanych do zwolnienia jest inwalidą wojskowym. Czy potrzebna jest zgoda starosty na wypowiedzenie mu umowy o pracę?

Czy można rozwiązać umowę w czasie choroby

Wieloletni pracownik zakładu zatrudniony na stanowisku kierownika działu sprzedaży od czerwca bieżącego roku przebywał na zwolnieniu lekarskim. W przedostatnim dniu pobierania zasiłku chorobowego pracownik pojawił się w firmie i zapowiedział, że prawdopodobnie będzie dalej chorować. Pracodawca tego dnia wręczył mu pismo z rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, wskazując w nim datę ustania zatrudnienia po upływie okresu zasiłkowego. Czy takie postępowanie było prawidłowe?

Czy można zwolnić kobietę w ciąży

Pracownica zatrudniona w jednej z placówek banku dokonywała fikcyjnych operacji na rachunkach klientów. Gdy w trakcie kontroli wewnętrznej w banku ujawniono ten proceder, pracownica przedłożyła zaświadczenie, że jest w ciąży. Czy pracodawca może rozwiązać umowę z ciężarną kobietą, gdy nie działa u niego zakładowa organizacja związkowa?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy pracodawca nie może się rozstać z pracownikiem.