Czy umowa powinna być na piśmie

Pracodawca zatrudnił pracownika, ale nie dał mu pisemnej umowy o pracę, pomimo wielokrotnych przypomnień podwładnego. Doszło do sporu na tle części składowych wynagrodzenia i pracownik powołał się na ustne negocjacje. Pracodawca nie uwzględnił tych zarzutów. Czy pracownik może pozwać pracodawcę o wynagrodzenie mimo braku pisemnej umowy?

Czy zawsze może być umowa na okres próbny

Pracodawca deklaruje zatrudnienie osoby na czas nieokreślony, ale mimo posiadanych przez pracownika kwalifikacji proponuje umowę na trzymiesięczny okres próbny. Czy ma do tego prawo?

Czy rodzaj pracy musi być określony

Pracownica została zatrudniona jako asystentka prezesa. Nie otrzymała pisemnego zakresu obowiązków, a zlecane jej zadania dotyczyły obsługi sekretariatu, organizacji spotkań biznesowych, kontaktów z serwisantami sprzętu biurowego. Z czasem rozszerzono jej zakres obowiązków. Pracownica obawia się ich dalszego zwiększania. Czy może odmówić wykonania kolejnych poleceń?

Czy można wystąpić o premię uznaniową

Pracownik został ustnie poinformowany, że miesięcznie może otrzymać do 15 proc. wynagrodzenia w charakterze premii. Po trzech miesiącach pracodawca zaprzestał jej wypłacania. Pracodawca oświadczył, że świadczenie to ma charakter nagrody i w obecnej sytuacji firmy nie stać na jej płacenie. Czy pracownik może dochodzić wypłaty premii?

Czy można się domagać odszkodowania

W umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy zapisano, że 24 miesiące po rozwiązaniu umowy o pracę pracownik nie może podjąć zatrudnienia w konkurencyjnych firmach. Przez 7 miesięcy pracodawca wypłacał podwładnemu ustalone odszkodowanie, a następnie zaprzestał i oświadczył, że zwalnia go z zachowania ustalonego zakazu. Czy pracownik może dochodzić wypłaty pozostałej części odszkodowania?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: O co powinien zadbać pracownik, zawierając umowę o pracę.