Kto powinien złożyć w gminie wniosek o zasiłek na dziecko

Matka, która ma ukończone 13 lat, zgodnie z art. 15 kodeksu cywilnego ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Ponadto przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazują, że małoletnia matka, jako osoba nieposiadająca całkowitej zdolności do czynności prawnych, jest pozbawiona władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. W takiej sytuacji dla dziecka powinien być ustalony opiekun prawny. Najczęściej sąd rodzinny ustanawia nim jednego z rodziców nieletniej matki albo babcię lub dziadka. Wniosek o świadczenia rodzinne może w takiej sytuacji złożyć opiekun prawny, którym zwykle jest jeden z rodziców, albo sam rodzic dziecka, po uzyskaniu zgody od przedstawiciela ustawowego.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na pytania:

Kogo opiekun prawny dziecka powinien wpisać do składu rodziny

Czy rodzic nieletniej matki może ubiegać się o zasiłek na nią

Kto składa wniosek o zasiłek, gdy matka dziecka skończy 18 lat

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak niepełnoletnia matka otrzyma zasiłek na dziecko.