Osoby, które jeszcze nie mają ustalonego kapitału początkowego, a niedługo zamierzają przejść na emeryturę, powinny się pośpieszyć. W przeciwnym razie ZUS ustali im świadczenie wyłącznie na podstawie składek zgromadzonych na koncie w ZUS.

Istotne jest również to, aby do wniosku o kapitał początkowy (lub do wniosku o emeryturę) dołączyć komplet dokumentów potwierdzających staż ubezpieczeniowy przebyty do końca 1998 r., a także uzyskiwane wtedy zarobki. Dokumenty te powinny być odpowiednio wypełnione przez płatnika składek.

Im wcześniej, tym lepiej

Kapitał początkowy jest składnikiem emerytury obliczanej na nowych zasadach. Korzyści z jego ustalenia może więc czerpać osoba, której ZUS przyznał już to świadczenie. Nie oznacza to jednak, że ze złożeniem wniosku o ustalenie kapitału początkowego należy czekać aż do czasu przejścia na emeryturę.

Wiele osób jednak odkłada ustalenie kapitału na ostatnią chwilę. Może to znacznie przedłużyć samo postępowanie o przyznanie i obliczenie wysokości emerytury, szczególnie wtedy gdy się okaże, że dokumentacja złożona w celu ustalenia kapitału jest niekompletna lub wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego z udziałem ubezpieczonego lub płatnika składek. ZUS może wypłacić świadczenie w kwocie zaliczkowej, a ostateczną decyzję wydać dopiero po przeprowadzeniu tego postępowania.

Niemniej jednak przez jakiś czas emeryt może otrzymywać niższe świadczenie niż to, które by mu przysługiwało, gdyby od razu złożył prawidłową dokumentację.

Zwlekanie ze złożeniem wniosku o ustalenie kapitału początkowego może mieć też inne negatywne skutki. Może się bowiem zdarzyć, że zakład pracy, w którym ubezpieczony pracował, zostanie zlikwidowany lub przekształcony. Wtedy znacznie trudniej będzie dotrzeć do dokumentacji osobowo-płacowej pracowników, którzy byli zatrudnieni w tym zakładzie pracy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie błędy popełniają ubezpieczeni i płatnicy składek.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz:
- Gdy firma nie istnieje, trzeba będzie szukać dokumentów w archiwum
- Można wystąpić o ponowne ustalenie kapitału początkowego
- Firma musi w druku Rp-7 prawidłowo podawać składniki wynagrodzenia