Jaką część opłaty za pobyt w placówce opieki ponosi gmina

Pobyt w domu pomocy społecznej (DPS) jest płatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązek ponoszenia tych kosztów ciąży najpierw na mieszkańcu DPS, przy czym na ten cel nie może być przeznaczone więcej niż 70 proc. jego dochodu, np. emerytury, renty. Jeżeli dochód ten nie pokrywa całkowicie wysokości opłaty, do jej uzupełnienia są zobowiązani następujący członkowie rodziny: małżonek, zstępni oraz wstępni tej osoby. Dopiero, gdy tych osób nie ma lub nie mogą ponosić opłaty, brakującą część kosztów utrzymania opłaca gmina.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy gmina płaci za pobyt w DPS.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- W jakich sytuacjach rodzina jest zwolniona z dofinansowania
- Czy gmina może dochodzić od członków rodziny zwrotu opłat