Zmiany w czasie pracy wprowadzone ustawą z 24 września 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw dotyczą dwóch kwestii. Pierwszą jest ustanowienie święta Trzech Króli dniem ustawowo wolnym od pracy, co oznacza w praktyce, że począwszy od przyszłego roku, dni świątecznych będzie 13, a nie 12 jak do tej pory. Drugą istotną zmianą wprowadzoną cytowaną ustawą jest zmiana zasad obliczania wymiaru czasu pracy.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Nowego sposobu ustalania czasu pracy

Wymiaru czasu pracy niepełnoetatowca

Nominalny czas pracy może być różny

Wydłużenia okresu rozliczeniowego

Starych limitów godzin nadliczbowych

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W 2011 roku nie można ustalić jednego nominalnego czasu pracy dla wszystkich.