1 Sprawdź, kto może skorzystać z wyjazdów studenckich Erasmusa

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy być studentem uczelni, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa i prowadzi wymianę studentów, oraz być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub doktora. Należy mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich). Ale o wyjazd trzeba starać się wcześniej. Już teraz niektóre uczelnie (na przykład Uniwersytet Warszawski) prowadzą spotkania informacyjne o planowanych wyjazdach na następny rok. Poza tym trzeba być obywatelem kraju uczestniczącego w Erasmusie (albo mieć status uchodźcy lub prawo stałego pobytu w kraju uczestniczącym).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz kolejne kroki:

- Ustal, gdzie ubiegać się o wyjazd na stypendium Erasmusa

- Przed wyjazdem na stypendium podpisz porozumienie o programie zajęć

- Sprawdź, jakie otrzymasz stypendium i podpisz umowę

- Ubezpiecz się przed wyjazdem na studia w zagranicznej uczelni

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak wyjechać na studia za granicę.