Jacy dłużnicy podlegają postępowaniu prowadzonemu przez gminy

Gminy, które są właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, mogą prowadzić wobec niego postępowanie, jeżeli osoba uprawniona do alimentów ma przyznane świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA). Z takim wnioskiem mogą też wystąpić inne osoby, które nie mogą wyegzekwować alimentów, a nie spełniają kryteriów przyznania świadczeń z FA, np. mają zbyt wysokie dochody. Pierwszym działaniem, które podejmuje gmina, jest przeprowadzenie u tej osoby wywiadu alimentacyjnego w celu ustalenia jej sytuacji rodzinnej czy majątkowej. Dłużnik musi też złożyć oświadczenie majątkowe, w którym określa posiadane nieruchomości, ruchomości i inne zasoby majątkowe.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak gmina odzyska zaległości od dłużnika.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Jakie działania są podejmowane wobec rodzica, który nie ma pracy
- Co grozi dłużnikom alimentacyjnym, którzy nie współpracują z gminami