Osoba zatrudniona na zasadach telepracy wykonuje pracę poza siedzibą firmy, na przykład w domu. Efekty jej przesyła do biura za pośrednictwem komunikacji elektronicznej m.in. e-maila.

Art. 677 par. 4 kodeksu pracy stanowi, że nie jest dopuszczalne powierzenie wykonywania pracy w formie telepracy na podstawie polecenia nawet w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy bez zmiany warunków umowy o pracę. Zakaz ten nie działa jednak w drugą stronę. Oznacza to, że pracownik wykonujący swoje obowiązki w formie telepracy w domu może otrzymać polecenie wykonania pracy innej, i to na terenie zakładu. Na przykład telepracownik, który w zakresie swoich obowiązków ma wprowadzanie danych do systemu informatycznego, może zostać skierowany do czasowego wykonywania zupełnie innych zadań bezpośrednio w siedzibie firmy. Uprawnienie polegające na powierzeniu telepracownikowi innych obowiązków, zgodnie z dyspozycją normy art. 42 par. 4 kodeksu pracy może nastąpić na okres do trzech miesięcy w roku kalendarzowym i tylko w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, oczywiście pod warunkiem że nie spowoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Mimo że formalnie na pewien czas zmienia się też miejsce świadczenia pracy, to zmiana ta nie będzie wiązać się ze zmianą umowy o pracę.

not. UM