Czy nauczyciel dyplomowany awansuje

Nauczyciel osiągnął już najwyższy stopień awansu zawodowego – nauczyciela dyplomowanego. Dyrektor szkoły jest zadowolony z jego pracy i chciałby go dodatkowo wynagrodzić. Czy nauczyciel z najwyższym stopniem awansu zawodowego może zostać dodatkowo uhonorowany?

Czy tytuł naukowy przyspiesza awans

Nauczyciel kontraktowy posiadający stopień naukowy doktora chciałby wcześniej ubiegać się o kolejny awans zawodowy. Musi mieć jednak odbyte 2 lata i 9 miesięcy stażu pracy. Czy nauczyciel z doktoratem może skrócić wymagany staż do osiągnięcia kolejnego awansu zawodowego?

Czy funkcja dyrektora ułatwi awans

Pedagog pełni funkcję dyrektora szkoły do końca roku szkolnego. Po zakończeniu kadencji chciałby ubiegać się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Musi jednak odbyć staż, który wynosi 2 lata i 9 miesięcy. Czy można go skrócić po zakończeniu pracy na stanowisku dyrektora?

Czy działacz związkowy szybciej awansuje

Przewodniczący regionalnego oddziału związku zawodowego był nauczycielem. W tym czasie szkoła zwolniła go z obowiązku świadczenia pracy. Od 1 września postanowił on wrócić do pracy w szkole, aby móc złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Czy dla nauczyciela pełniącego funkcję związkową można skrócić wymagany staż pracy przy ubieganiu się o kolejny stopień awansu zawodowego?

Czy do awansu wlicza się inną pracę

Osoba z wykształceniem pedagogicznym przez 5 lat pracowała w urzędzie gminy. Od przyszłego roku planuje podjąć pracę w szkole na stanowisku nauczyciela. Nie chciałaby jednak zaczynać jej od najniższego stopnia awansu – stażysty. Tym bardziej że w samorządzie pracowała w wydziale oświaty i zajmowała się sprawami szkół. Czy taki staż pracy pomoże w awansie?

Czy można szybciej zdobyć tytuł

Absolwent uczelni pedagogicznej postanowił zatrudnić się w szkole na stanowisku stażysty. Chciałby w najkrótszym czasie uzyskać najwyższy stopień awansu. Wywiązuje się z wszystkich obowiązków, dodatkowo dokształca się i uczestniczy w różnego rodzaju kursach. Czy nauczyciel pracujący w szkole może otrzymać najwyższy awans nauczyciela dyplomowanego wcześniej niż po 10 latach?

Czy uwzględnia się pracę na uczelni

Nauczyciel akademicki pracuje cztery lata w szkole wyższej. Postanowił rozpocząć pracę w szkole podstawowej. Uznał, że doświadczenie będzie mógł wykorzystać w pracy z wybitnie uczącymi się dziećmi. Wcześniej nigdy nie pracował w szkole na stanowisku nauczyciela. Nie chciałby jednak rozpoczynać pracy od stanowiska stażysty. Czy dyrektor szkoły może od razu awansować go na drugi stopień zawodowy?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak nauczyciel może skutecznie przyspieszyć awans zawodowy.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.