Prawa pacjenta to nie tylko zbiór przepisów, które jasno mówią o tym, jak personel medyczny ma go traktować czy kiedy może domagać się dostępu do własnej dokumentacji medycznej. To także możliwość dochodzenia swoich racji, w przypadku gdy chory uważa, że lekarz popełnił błąd lub nie przestrzega jego przywilejów. W zależności od sytuacji, w której znalazła się pokrzywdzona osoba, ma ona do wyboru kilka dróg dochodzenia swoich roszczeń.

Dyrektor ukarze

Jeżeli pacjent nie jest zadowolony z usług wybranego przez siebie lekarza, z którym najczęściej ma kontakt, czyli z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, może go po prostu zmienić. W ciągu roku kalendarzowego może zrobić to dwa razy. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi opłatami. Dopiero przy trzeciej zmianie pacjent zapłaci 80 zł. Jeżeli chory uważa, że lekarz nie respektuje jego praw, może złożyć skargę do jego przełożonego – czyli kierownika szpitala przy przychodni. Skarga powinna mieć formę pisemną. Kierownik musi się do niej ustosunkować. Co oznacza, że bada sytuacje, w których ewentualnie mogło dochodzić do łamania praw, pacjenta. Jeżeli uzna, że tak faktycznie było, to wyciąga w stosunku do lekarza konsekwencje służbowe (w takiej sytuacji w jego dokumentacji pracowniczej zostanie odnotowane np. ukaranie go naganą czy upomnieniem). Pacjent może również wystąpić ze skargą na lekarza do organu założycielskiego placówki (np. marszałka województwa), w której tamten pracuje.

Pomoże rzecznik

Osoba chora może również zwrócić się o pomoc w dochodzeniu swoich roszczeń do rzecznika praw pacjenta. Ten ma bardzo szerokie uprawnienia – od pomocy czysto prawnej po występowanie w sprawach przed sądami czy też domaganie się dostępu do dokumentów zgromadzonych np. przez policję czy prokuraturę. Z rzecznikiem pokrzywdzony pacjent może skontaktować się telefonicznie za pośrednictwem bezpłatnej infolinii (0800 190 590). Działa ona codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 21.00. Na wyżej wymieniony numer mogą zadzwonić nieodpłatnie z aparatów stacjonarnych również pacjenci przebywający na oddziałach szpitalnych.

Do rzecznika pokrzywdzony może również zgłosić się osobiście, przesłać skargę drogą mailową albo zwykłą pocztą. Rzecznik zapoznaje się z przesłaną dokumentacją (ta jest również przez niego archiwizowana) i decyduje, czy faktycznie doszło do naruszenia praw pacjenta. Jeżeli tak, to w przypadku łamania indywidualnych praw pacjenta może nałożyć na konkretną placówkę karę finansową – nawet do 50 tys. zł. Jeżeli złamane zostały zbiorowe prawa pacjenta (np. brak archiwum z dokumentacją medyczną, wstrzymanie przyjmowania pacjentów ze względu na strajk), szpital także może zostać ukarany finansowo. Tym razem jednak kara może wynieść nawet pół miliona.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak pacjent może zaskarżyć lekarza.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy w pozwie cywilnym musi być nazwisko lekarza
- W jakim czasie można wnieść apelację do sądu
- Czy można doprowadzić biegłego do sądu, jeżeli ten nie stawi się na wezwanie