Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która:

● jest niezdolna do pracy,

● ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy (od 1 roku do 5 lat w zależności od tego, kiedy powstała niezdolność do pracy),

● stała się niezdolna do pracy w okresach wymienionych w przepisach ustawy emerytalnej lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Ostatniego warunku nie muszą spełnić osoby, które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz są całkowicie niezdolne do pracy. Poza tym, ubezpieczeni, którzy stali się niezdolni do pracy po ukończeniu 30 roku życia, muszą udowodnić, że wymagany dla nich 5-letni okres składkowy i nieskładkowy przypada w ostatnim 10-leciu przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Konieczności posiadania orzeczenia

Obowiązku zgłoszenia się na badanie

Niezdolności czasowej

Sprzeciwu od orzeczenia

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ubiegać się w ZUS o orzeczenie niezdolności do pracy.