Czy pacjent musi mieć zlecenie na przejazd ambulansem

Lekarz, który ma podpisaną umowę z w NFZ (tzw. lekarz ubezpieczenia zdrowotnego), kierując się stanem zdrowia pacjenta decyduje, czy przejazd karetką, np. na badania czy w celu hospitalizacji, jest niezbędny. W tym celu wystawia zlecenie. Bezpłatny przejazd karetką do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej (ZOZ) udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem przysługuje, gdy:

– występuje konieczność podjęcia natychmiastowego leczenia w szpitalu (np. lekarz podczas wizyty w domu lub w czasie wizyty pacjenta w przychodni stwierdzi, że wymaga on przewiezienia do szpitala, ta zasada nie obowiązuje jednak w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia – wtedy wzywane jest pogotowie ratunkowe),

– wynika z potrzeby zachowania ciągłości leczenia (np. stan pacjenta wymaga wykonania dodatkowego badania).

Ponadto bezpłatny transport sanitarny przysługuje w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego w celu odbycia leczenia. W takiej sytuacji pacjent jest przewożony do najbliższego ZOZ udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej:

Kiedy pacjent pokryje koszt transportu sanitarnego

Czy pacjent skorzysta z transportu, jeżeli jest leczony za granicą

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy pacjent płaci za przejazd karetką.