1 Sprawdź, czy spełniasz warunki przyznania stypendium

Stypendia dla doktorantów są wypłacane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Program jest realizowany regionalnie i poszczególne urzędy marszałkowskie mogą ustalić odrębne warunki, na jakich jest udzielane wsparcie naukowcom. Ogólną zasadą jest to, że stypendium przysługuje tylko tym doktorantom, którzy kształcą się na kierunkach określonych jako szczególnie istotne z punktu widzenia danego województwa i zostały ujęte w Regionalnej Strategii Innowacji. Każdy region mógł wskazać inne dziedziny nauki jako preferowane do wsparcia młodych naukowców. Na przykład w województwie pomorskim unijna pomoc przysługuje doktorantom, którzy realizują prace doktorskie z następujących dyscyplin i specjalności naukowych: matematyka, fizyka, chemia, biologia, elektronika, informatyka; biotechnologia, nowe źródła energii, budowa maszyn, pojazdów i statków, ochrona środowiska w zakresie strefy nadbałtyckiej.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak sfinansować studia doktoranckie z pieniędzy UE.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz trzy pozostałe porady:

2 Dowiedz się, jaki program jest realizowany w twoim województwie
3 Sprawdź, jaką maksymalną kwotę stypendium możesz otrzymać
4 Złóż wniosek o przyznanie pomocy z UE wraz z wymaganymi załącznikami