Osobom ubiegającym się o rentę z tytułu niezdolności do pracy ZUS obliczy świadczenie na dotychczas obowiązujących zasadach. Projektowana przez resort pracy nowelizacja przepisów wprowadzająca nowe zasady naliczania tych świadczeń na razie nie trafiła do Sejmu i nie wejdzie w życie od początku przyszłego roku. Niezależnie więc od tego, czy wniosek o przyznanie renty zgłoszą do końca grudnia br., czy też na początku przyszłego roku, ZUS zastosuje stare zasady obliczenia jej wysokości.

Sposób obliczenia

Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy uzależniona jest od kilku czynników. Należą do nich liczba okresów składkowych i nieskładkowych, podstawa wymiaru świadczenia oraz aktualnie obowiązująca kwota bazowa. Renta stanowi sumę następujących składników:

● 24 proc. kwoty bazowej (tzw. część socjalna świadczenia),

● po 1,3 proc. podstawy wymiaru renty za każdy rok okresów składkowych (tzw. część należna za okresy składkowe),

● po 0,7 proc. podstawy wymiaru renty za każdy rok okresów nieskładkowych (tzw. część należna za okresy nieskładkowe).

Zdarza się, że o rentę z tytułu niezdolności do pracy ubiega się osoba stosunkowo młoda, która nie zdążyła jeszcze wypracować długiego stażu ubezpieczeniowego. Dla takich osób przewidziano możliwość podwyższenia renty tzw. stażem hipotetycznym. Taki staż jest czwartym składnikiem obliczenia wysokości renty (tzw. część należna za okresy hipotetyczne). Oblicza się go mnożąc po 0,7 proc. podstawy wymiaru renty za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista ukończyłby 60 lat.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ZUS wylicza wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy.
W pełnej wersji artykułu:

- Można ustalić wysokość renty z krótkiego okresu ubezpieczenia
- ZUS obliczy wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy
- ZUS zaliczy wynagrodzenie zasadnicze, nagrody i dodatki