Jeśli zachorujemy, będąc na etacie, musimy dostarczyć zwolnienie lekarskie do firmy. Dzięki temu mamy prawo do świadczenia chorobowego. Pracodawca płaci pracownikowi tzw. chorobowe maksymalnie przez 33 dni w całym roku kalendarzowym. Krócej, bo przez 14 dni, wypłaca je temu, który ukończył 50 lat. Potem, odpowiednio od 34. lub 15. dnia, płaci ZUS. Wypłaca zasiłek chorobowy, a nie wynagrodzenie chorobowe.

Limitowany zasiłek

Pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, nie dłużej jednak niż przez 182 dni. Są tu dwa wyjątki. Przez 270 dni zasiłek może otrzymywać osoba, która jest chora na gruźlicę lub kobieta w ciąży. Wymienione osoby, tak jak i wszyscy pracownicy, mają prawo do zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Ile dostaje pracownik na chorobowym.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Ile wynosi świadczenie
- Od czego liczy się zasiłek
- Co wlicza się do pensji