1 Czy Unia Europejska zapłaci za zorganizowanie dowolnych szkoleń

Unijne środki na szkolenia, kursy i warsztaty edukacyjne dla mieszkańców wsi i małych miast można pozyskać, realizując tzw. mały projekt w ramach programu Leader. Można zaplanować organizację dowolnych przedsięwzięć edukacyjnych, pod warunkiem że przyczynią się one do podniesienia jakości życia społeczności lokalnej. Dofinansowanie nie mogą otrzymać takie przedsięwzięcia, które pokrywają się z jakimkolwiek tematem szkoleń realizowanych w ramach Działania 111 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Są to m. in. szkolenia dotyczące minimalnych wymagań wzajemnej zgodności dla gospodarstw rolnych (tzw. cross-compliance), ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym.

To jest tylko część artykułu. W pełnej treści artykułu poznasz odpowiedzi na pytania:

- Jak gmina może otrzymać wsparcie w ramach programu Leader

- Czy gmina korzystająca z dotacji UE musi zaangażować własne środki

- Czy można otrzymać zaliczkę na realizację małego projektu

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak za pieniądze UE zorganizować szkolenia na wsi.