Czy wójt może zatrudnić pracownika bez konkursu

Wójt chciałby zatrudnić pracownika, który pomagałby mu w organizowaniu jego pracy. Jest to dawny znajomy, z którym już wcześniej współpracował. W związku z pilną potrzebą zatrudnienia takiej osoby nie chciałby długo czekać. Czy może zatrudnić pracownika z dnia na dzień i zrezygnować z obowiązku przeprowadzania naboru?

Czy do awansu w gminie wymagany jest konkurs

Pracownik jest zatrudniony w urzędzie miasta na urzędniczym stanowisku specjalisty. W urzędzie na emeryturę odszedł inny pracownik, który zajmował stanowisko zastępcy dyrektora. O to stanowisko chciałaby się ubiegać obecnie osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty. Czy naczelnik wydziału musi rozpisać konkurs, aby zatrudnić pracującego już urzędnika?

Czy przeniesienie zwalnia z naboru

Pracownik zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty urzędu miasta dowiedział się od znajomych, że zwalnia się stanowisko dyrektora wydziału finansowego w starostwie powiatowym. Chciałby się o nie ubiegać. Czy może zostać zatrudniony bez konkursu?

Czy można się przenieść do każdego urzędu

Urzędnik zatrudniony w urzędzie wojewódzkim zarabia 2 tys. zł. Na podobnym stanowisku w urzędzie marszałkowskim pensja jest wyższa o 700 zł. Akurat zwolniły się dwa takie stanowiska. Czy pracownik może wnioskować do dyrektora generalnego o zgodę na przeniesienie?

Czy można przenieść osobę ze służby cywilnej

Pracownik służby cywilnej jest zatrudniony w ministerstwie. Chciałaby jednak przenieść się do pracy w Kancelarii Sejmu na stanowisko urzędnika państwowego. Czy może zostać zatrudniony bez konkursu na podstawie przeniesienia?

Czy są urzędy, które nie organizują konkursów

Absolwent szkoły wyższej po jej ukończeniu chciałby zostać urzędnikiem. W większości urzędów wymagany jest jednak staż pracy i przystąpienie do konkursu. Tak jest np. w urzędzie miasta czy urzędzie skarbowym. Czy są urzędy, które nie muszą przeprowadzać konkursu i wymagać od kandydata doświadczenia?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak można się zatrudnić w urzędzie bez przystępowania do konkursu.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.