Obowiązujące przepisy stwarzają możliwość wykonywania działalności zarobkowej w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem. Jeśli jednak zajęcia takie prowadzone są w czasie urlopu wychowawczego, mogą być wykonywane w ograniczonym zakresie.

Kiedy urlop wychowawczy

Zasady udzielania urlopu wychowawczego regulują przepisy kodeksu pracy. Z urlopu tego może skorzystać pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy. Do tego okresu wlicza się również poprzednie okresy zatrudnienia u innych pracodawców.

Pracownik ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4. roku życia. Jeśli zamierza się opiekować dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 18. roku życia, przysługuje mu dodatkowo urlop wychowawczy w wymiarze do 3 lat.

Urlop wychowawczy udzielany jest na pisemny wniosek pracownika i może być on wykorzystany nie więcej niż w 4 częściach.

Praca na urlopie

W czasie korzystania z urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową. Może to być zarówno zatrudnienie w ramach umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (np. umowy-zlecenia, umowy o dzieło), jak i wykonywanie pozarolniczej działalności (np. działalności gospodarczej). Praca może być wykonywana zarówno u pracodawcy, który udzielił urlopu, jak i innego.

Należy jednak podkreślić, że przepisy przewidują istotne ograniczenie w wykonywaniu działalności zarobkowej w czasie urlopu wychowawczego. Działalność ta nie może bowiem wyłączać możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Czy można pracować na urlopie wychowawczym.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz więcej o tym, że:

- Praca na pełny etat uniemożliwia wychowywanie dziecka
- Praca na wychowawczym nie musi pozbawiać dodatku do zasiłku
- Z działalności gospodarczej na wychowawczym trzeba płacić składki