Przejście zakładu pracy (w całości lub w części) na nowego pracodawcę może być następstwem różnych zdarzeń, np. sprzedaży przedsiębiorstwa, dzierżawy, leasingu, przekształcenia zakładu pracy w spółkę, a także na skutek śmierci pracodawcy będącego osobą fizyczną (gdy zakład pracy w znaczeniu przedmiotowym wchodzi w skład spadku i dochodzi do dziedziczenia).

Ponadto w orzecznictwie prezentowany jest pogląd, że przejście zakładu pracy ze skutkiem określonym w art. 231 par. 1 k.p. następuje także, gdy nowy pracodawca przejmuje zadania i składniki majątkowe zakładu dotychczasowego pracodawcy na podstawie umowy z podmiotem trzecim, do którego należało dysponowanie tymi zadaniami i składnikami lub w razie zmiany przez przedsiębiorcę wykonawcy usługi, jeżeli nowy wykonawca przejmuje istotne składniki mienia związane z wykonywaniem tej usługi przez jego poprzednika (wyrok SN z 4 lutego 2010 r., III PK 49/09, LEX nr 578145).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Ochrony pracowników

Przejęcia części zakładu

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie są skutki przejęcia firmy.